Blått skilt på Skålbergsætra
 
Fra venstre: Kari Skjønhaug, Anne Lene Snekkerlien med sønnen Sigurd, Nina Holth, Jørgen Bekken, Stig Jarle Fjeld, Knut Ola Storbråten og Asgeir Østli. Jørgen, Stig Jarle og Asgeir samt Gunnar Nygård (bak kameraet) representerte kulturminnelaget, mens Knut Ola fra Odalstunet og Anno museum også er altmuligmann i Skålbergsætra.
 
Nordre Odalen Kulturminnelag fortsetter arbeidet med å synliggjøre bygninger og steder av stor lokal- og kulturhistorisk verdi i bygda. Mandag 3. juli ble et blått skilt montert i Skålbergsætra i Austvatn.

Skålbergsætra har tradisjoner tilbake til 1700-tallet, og det var drift her helt fram til 1960. I 2010 ble sætra tatt i bruk som museumssæter under Odalstunet, og hver sommer siden har både bygdefolk og tilreisende fått oppleve ekte sætertradisjoner med budeier og dyr. I år er sætra åpen hver dag i juli. Les mer her. Et besøk anbefales!

Kulturminnelaget verdsetter arbeidet med å ta vare på sætertradisjonene; ikke minst ved at barnm og ungdom på denne måten får mulighet til oppleve sæterlivet «live».

Du kan lese mer om Skålbergsætra her (artikkel fra kulturminnelagets bok «Der var ei sæter».

Tidligere har Bukkeneset, de gamle kommunehusene i henholdsvis Mo og Sand samt gravplassen på Gammeldalsrud fått blått skilt.
 
Bildet under: Jørgen Bekken er kulturminnelagets faste skiltmontør.