«Jul i Nord-Odal» støtter idrettsungdommen

– Tusen takk; dette gjør meg glad! Pengene kommer godt med, sa lederen i Nord-Odal idrettslag, Stine Myrvang da hun mottok et gavekort på 40.000 kroner fra «Jul i Nord-Odal».

Overrekkelsen fant sted på Korsholen i forbindelse med en kamp mellom Nord-Odal J11 og Brumunddal.

Hvert år siden første nummer av «Jul i Nord-Odal» kom ut i 1990, har en stor del av overskuddet fra salget kommet idrettsungdommen i bygda til gode; så også i år.

Stine forteller at det er stor aktivitet i laget, som består av tre grupper: fotball, skøyter og ski. Nå i sommersesongen mønstrer NOIL 11 fotballlag, og totalt nyter omkring 160 barn og ungdommer godt av aktivitetstilbudene.

– Vi jobber fokusert med inkludering og får dette mer i system. Blant annet har vi lagt til rette for at alle som er med på trening eller kamp skal få et enkelt kveldsmåltid. Det skaper samhold og fellesskapsfølelse at alle får ei god stønn sammen rundt bordet. I fjor fikk vi 50.000 kroner fra Norges Idrettsforbund til dette prosjektet, som vi håper å videreføre hvert år framover. Dessuten har vi nå låneutstyr for de yngste, både ski, skøyter og fotballsko, og vi holder aktivitetsavgiften så lav som mulig. Målet vårt er få de unge til å trives og fortsette med idrett så lenge som mulig. Aktiviteten vår skal være bærekraftig og bidra til å utlligne forskjeller i samfunnet, sier Stine. Hun legger til at det også er et mål å få anlagt ei kunstgrasbane i Mo.

Det var Gunnar Nygård som på vegne av redaksjonen i «Jul i Nord-Odal» og styret i kulturminnelaget overrakte gavekortet.

– Noe av formålet med «Jul i Nord-Odal» er å bidra med midler til positive idrettsaktiviteter for bygdas unge og til prosjekter i regi av kulturminnelaget. Vi ser at NOIL forvalter midlene på en svært god måte, og jeg håper vi kan bidra med mer i årene som kommer, sier han.

Og hvordan gikk kampen: Brumuddølene scoret flest mål, men jentene «våre» var like blide for det.

  • Bildet: Stine Myrvang sammen med blide og kampklare jenter i sommersola på Korsholen. Foto: Gunnar Nygård