Teaterforestilling med handling fra Trautgruva i 1830:
«I jernmalmens rike» vises våren 2025
Etter suksessen
med syngespillene «Temmeret skær fram» i 2019 og 2020 og
«Synd skal sones»
i 2022, inviterer prosjektgruppa til
en ny forestilling
våren 2025.Illustrasjon:

Rune Nor
 

Teatergruppa Temmeret, Storsjøkoret, Odal Bygdekor, Nordre Odalen Kulturminnelag og lokale musikere inviterer til et syngespill av Hans Ludvig Fredheim i Milepelen kulturhus lørdag 26. og søndag 27. april 2025.

Handlingen er lagt til Trautgruva i 1830. Her ble det utvunnet jernmalm som på vinterstid ble fraktet med hest og slede de 3,5 milene til Odals Værk i Sør-Odal. Der ble malmen smeltet i store masovner til råjern som ble brukt til blant annet redskaper.
Arbeiderne i Trautgruva bosatte seg her, fikk familier og barn, ryddet skog og dyrket jorda. Et helt lite samfunn oppsto i disse jernverksårene.

Med fakta og fiksjon skal denne kulturhistoria fram i lyset igjen, denne gangen anskueliggjort på teaterscena med skuespillere, musikere og korsang.
«I jernmalmens rike» skildrer et tungt og farlig arbeid, i kjærlighet og død, men også lengsler, drømmer, latter og frodig humor.

Vi får møte Jens Olsen, Iver Neumann, Johan Stenkuhl, Kirsti Rovelstadbråten, Kittel Trøftgruben med flere, og ikke minst svensken Konst-Ola som laget det fantastiske vannpumpeverket. Vi blir tatt med inn i storhetstidene i Trautgruva; fra jernmalmen ble oppdaget med skjerping og muting, gruvedrift med skeiding, bosetting, det
lettantennelige bergkruttet, malmkjøringa – kort sagt: livet i og ved gruva i hverdag og litt fest fra 1770 og fram til nedleggelsen i 1830.

Historia er bygd på historiske fakta, men handlinga og mange av hendelsene er fri fantasi. Vi møter mange personer fra bl.a. Odals Værk, flere gruvearbeidere og folk som bosatte seg her i denne perioden. De fleste av disse har beholdt navnene sine men fått oppdiktede personlige egenskaper.

Et samarbeidsprosjekt
Prosjektgruppa består av Hans Ludvig Fredheim (manus og kunstnerisk ledelse), Jorid Rønningen (musikalsk ledelse), Mette Skogbakken (regi), Heidi Vien og Birgitta Andreassen (koordinatorer kor), Leif Sæther (administrasjon), Ola Haukerud (økonomi) og Gunnar Nygård (informasjon og PR).

Vår trofaste støttespiller: