Kulturminnelagets dialektpris «Kav odøling»
Nordre Odalen Kulturminnelag har opprettet en dialektpris for Nord-Odal. Den første prisen ble delt ut i 2009 og tilfalt Tom Vik.

Odalsdialekten er et levende kulturminne
Dialektene, også odalsdialekten, er et kulturminne som i dag trues fra mange hold. Bygdekulturen urbaniseres og internasjonaliseres; både unger og voksne er under sterkt press fra mange hold. Kampen for dialekten er en kamp for bygdekulturen. Odalsdialekten er fin, og den er ekte, og vi i kulturminnelaget vil gjerne bidra til å holde den levende. 

Statutter for dialektprisen

  • Dialekt gir særpreg, identitet og sjøltillit. Vårt lokale talemål er et viktig kulturminne som må ivaretas og holdes levende. Nordre Odalen Kulturminnelag ønsker derfor å oppmuntre alle nordodølinger til å bruke dialekt i størst mulig utstrekning.
  • Vi ønsker å hedre personer som i det daglige på en ekte og konsekvent måte bruker odalsdialekten offentlig enten i tale eller skrift – eller som på annen måte bidrar til å styrke vår lokale språkidentitet. Vi ønsker også å stimulere tiltak som kan gi unger og ungdom sjøltillit og trygghet i forhold til sin egen dialekt.
  • Begrunnede forslag sendes Nordre Odalen Kulturminnelag innen en oppgitt frist. Kulturminnelagets styre kan sjøl foreslå kandidater.
  • Prisen deles ut i forbindelse med kulturminnelagets årsmøte. Prisvinneren får et diplom med motiv laget av kunstneren Ivar Nordhagen.

Forslag kan sendes på e-post. Det er også mulig å ringe 915 55095 (Asgeir Østli).

Tidligere vinnere:

2009: Tom Vik
2010: Arne Knapperholen
2011: Anita Bunes
2012: Asgeir Østli
2013: Heidi Ødegård
2014: Sand sentralskole  
2015: Knapper og glansbilleder
2016: Monica Rasen
2017: Jonas Strand Gravli

2018: Fredrik Sannerud og Roar Lishaugen
2019: Hans Ludvig Fredheim