Hvem var Thorvald Meyer?
 
Nylig overrakte Nordre Odalen kulturminnelag en innrammet informasjonsplakat til Nord-Odal legesenter. Plakaten forteller historien om Nord-Odals første aldershjem, Thorvald Meyers Minde. Hjemmet ble oppført i 1915 på stedet der bygget som blant annet huser legesenteret nå står.

Det var forretningsmannen Thorvald Meyer som var drivkraften bak hjemmet, og han ble også beæret med å få navnet sitt knyttet til institusjonen.

I fjor satte kulturminnlaget opp et lokalhistorisk blått skilt på bygget.

Det var legesekretær Jorunn Lund som på vegne av legesenteret tok i mot plakaten, som ble hengt opp i venteværelset. Bengt Ringvold representerte kulturminnelaget. 

Se plakaten her